Domů  Registrace

Etický kodex | LOID - průmyslová ložiska, kuličky, válečky, jehlové válečky

Etický kodex

                                                                                                                           

Preambule

Společnost LOID spol. s r.o. si klade za cíl, v souladu s podnikatelskými zájmy, trvale poskytovat kvalitní služby, které splňují požadavky a očekávání zákazníků a dbát na to, aby veškerá
její činnost byla v souladu s právem a obecně uznávanými etickými zásadami podnikání.

Cílem Etického kodexu společnosti LOID spol. s r.o. je deklarovat vůli našich zaměstnanců dodržovat tuto normu chování při jednání se zákazníky, vůči okolí a mezi zaměstnanci.

Etický kodex společnosti LOID spol. s r.o. je morálním závazkem a součástí profesního jednání každého zaměstnance.

 

Zásady jednání se zákazníkem

 • Při práci je třeba stále pamatovat na to, že zákazník je vždy na prvním místě.

 • Zákazník není závislý na nás, ale my na něm, nikdy nás neobtěžuje a zasluhuje
  si to nejzdvořilejší zacházení. Jednáme s ním vždy poctivě a diskrétně. Nad zákazníkem nelze nikdy „zvítězit“.

 • Zákazník nám sděluje své požadavky a naším úkolem je jim vyhovět. Je nám partnerem, který nám umožňuje dosažení našich cílů. Partnerství je vyrovnaný vztah, takže
  to neznamená, že pro zákazníka uděláme i to, co by bylo na úkor naší společnosti.

 • O zákazníkovi mluvíme vždy s úctou.

 

Zásady jednání každého zaměstnance

 • Každý zaměstnanec společnosti LOID spol. s r.o. je loajální vůči společnosti a při plnění svých povinností jedná vždy čestně, v dobré víře a v nejlepším zájmu společnosti jako celku.

 • Každý zaměstnanec musí učinit všechny potřebné kroky k tomu, aby uspokojil a podpořil veškerá rozhodnutí přijatá vedením společnosti LOID spol. s r.o.

 • Každý zaměstnanec se zavazuje přispívat ke kladnému vnímání společnosti LOID spol. s r.o. na trhu a nesmí svým chováním způsobit ztrátu důvěry ve společnost.

 • Každý zaměstnanec je povinen dodržovat vnitřní předpisy společnosti LOID spol. s r.o.
  a je také povinen chovat se čestně a v souladu s obecně uznávanými morálními principy.

 • Každý zaměstnanec je povinen respektovat své kolegy a dodržovat zásady vzájemné důvěry a spolupráce, nevyvolává na pracovišti spory a případné konfliktní situace řeší pozitivně. Nikdy nemluví negativně o svých kolezích v širším kolektivu a nikdy bez přítomnosti dané osoby.

 • Každý zaměstnanec si musí být vědom, že svým osobním vystupováním navenek reprezentuje také firmu společnosti LOID spol. s r.o.

 • Je zakázáno, aby zaměstnanci přijímali od zákazníků nebo dodavatelů dary
  či provize za svoji činnost pro ně. Tento zákaz se nevztahuje na drobné upomínkové
  a reklamní předměty.

 • Každý zaměstnanec dbá výše uvedených zásad jednání se zákazníkem.

Zásady jednání vůči konkurenci

S konkurenčními společnostmi soutěží společnost LOID spol. s r.o. pouze legálními prostředky v rámci hospodářské soutěže, v kvalitě produktů a profesionalitě poskytovaných služeb.

 

  

sídlo

LOID spol. s r.o.
Žižkova 965
739 11 Frýdlant nad Ostravicí


IČ: 27854671
DIČ: CZ 27854671 

e-mail

info@loid.cz

mobil

+420 558 639 456 

MAPA

KULIČKY
VÁLEČKY A JEHLY
LOŽISKA
LOIDSHOP
O NÁS


ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
OBCHODNÍ PODMÍNKY